# میکروبیولوژی

ابداع واستاندارد کردن مدل میکروبیولوژی به منظورپیش بینی میزان رشدو بقاء سالمونلا

از آنجاییکه گونه های مختلف سالمونلا از علل مهم بروز بیماریهای ناشی از غذا می باشند، به کارگیری مدل های  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید