ازمایشگاه باکتری

آرزوهاتو یه جا یاداشت کن و یکی یکی از خدا بخواه...                        خدا یادش نمیره ولی تو یادت میره که چیزی که امروز داری دیروز آرزوشو کردی

 General characteristics:Gram-positive, large, spore-forming rods. Spores are rarely seen as the sporulation process requires a pH around 7.5. Catalase-negative. Anaerobic, although requirements for anaerobiosis are not as strict as for many Clostridia. Non-motile

تصویر 1

تصویر 2

تصویر در فاز کنتراست

تصویر در رنگ آمیزی گرم

+ نوشته شده در  شنبه سوم اسفند 1387ساعت 17:53  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) | 

 

زندگی دو چهره بیشتر نداره ، یا به بازیت میگیره ، یا به بازیش میگیری          انتخاب با توست

General characteristics: Gram-negative rods. Catalase-positive and oxidase-negative. Attacks sugars fermentatively and gas is produced. Motile. Mesophile

 تصویر 1

Phase contrast 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم تیر 1387ساعت 9:4  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) | 

 

در گذرگاه زمانه خیمه شب بازی دهر        با همه تلخی و شیرینی خود میگذرد        این فقط خاطره هاست      که چه شیرین و چه تلخ        دست نخورده به جا می ماند

* افزودن ۲۵ گرم نمونه به ۲۲۵ میلی m.TSB یا m.EC(حاوی نووبیوسین) گرمخانه گذاری در ۳۷-۳۵ درجه به مدت ۲۴ ساعت

* کشت خطی بر SMAC agar و گرمخانه گذاری در ۳۷-۳۵ درجه به مدت ۲۴ ساعت که رنگ کلونی E.coli O157 بیرنگ-کرم-زرد(به علت عدم تخمیر سوربیتول) و رنگ سایر E. coli :قرمز شده

* بررسی عدم وجود آنزیم glucuronidase :

*انتقال کلونی های سوربیتول منفی به محیط کشت حاوی glucuronide مانند TBX agar ( Tryptone Bile X Glucuronide):کلونی های کرم رنگ یا محیط کشت حاوی MUG یا 4-mehtylumbelliferyl-B-D-glucuronide :کلونی های غیر فلورسنت

* انجام تستهای بیو شیمیایی و سرولوژیکی

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم تیر 1387ساعت 0:6  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) | 

 

آرام باش    تفکر کن     توکل کن     سپس آستین ها را بالا بزن      آنوقت دستان خداوند را می بینی که زودتر از تو دست به کار شده است...

General characteristics: Gram-negative, very slender, curved rods. Catalase-positive, but are micro-aerophilic and optimum growth is achieved in an atmosphere containing 5% oxygen and 10% carbon dioxide. Oxidase-positive. Do not attack sugars. Motile. The optimum temperature for growth for the thermophilic campylobacters is 42?C, and they do not grow at temperatures below 30C.Colonies are flat, droplet-like, glistening and tend to spread along the direction of the steak on moist agar. Older colonies become white to salmon-coloured. The colonies have a very characteristic odour

تصویر 1

تصویر 2

Phase contrast - Campylobacter coli
Phase contrast - Campylobacter jejuni
Phase contrast - Campylobacter lari
Gram stain 

+ نوشته شده در  شنبه چهارم خرداد 1387ساعت 13:11  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) | 

 

همیشه دلیل شادی کسی باش نه قسمتی از شادی او            و همیشه قسمتی از غم کسی باش نه دلیل غم او

۱) انتقال ۱ میلی از رقت ۰.۱ یا رقت مورد نیاز به پلیت خالی

۲) افزودن ۱۵ میلی TBX agar و پورپلیت ۱ لایه ای ( Tryptone Bile X- glucoronide)

۳)گرمخانه گذاری به مدت ۴ ساعت در دمای ۳۷-۳۰ درجه و سپس ۲۰ ساعت در دمای ۴۴ درجه

۴) شمارش کلونی های سبز-آبی

تصویری از کلنی های E.coli

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم اردیبهشت 1387ساعت 18:45  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) | 

 

زندگی در گرو خاطره هاست    خاطره در گرو فاصله هاست     فاصله تلخ ترین خاطره هاست

General characteristics: Gram-negative cocci. Catalase- and oxidase-positive. Does not attack sugars.Small to medium-sized grey colonies

تصویر 1

تصویر 2

Phase contrast
Gram stain

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1387ساعت 18:29  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) | 

 

اشخاصی که به اجبار می کوشند جالب باشند بیشتر از همه نفرت انگیز می شوند

باسیل گرم منفی  که تستهای اوره آز - اندول - متیل رد -KCN -آن مثبت  و تست سیترات در این باکتری منفی است .ضمن اینکه باکتری قادر به سوارمینگ  نمی باشد.

توجه شود کهاعضای اوره آز مثبت خانواده آنتروباکتریاسه شامل :کلبسیلا پنومونیه -اوکسی توکا - آنتروباکتر آگلومرنس - پروتئوس و مورگانلا مورگانی می باشند.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1387ساعت 21:37  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) | 

 

خاک شد هرکه بر این خاک زیست       خاک چه داند که دراین خاک کیست        سر انجام که باید در خاک رفت       خوشا آنکه پاک آمد و پاک رفت

 General characteristics: Gram-negative. Catalase- and oxidase-positive. Motile. Does not attack sugars. Obligately aerobic.Small to medium sized, grey colonies

تصویر 1

تصویر 2

Phase contrast
Gram stain

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم اردیبهشت 1387ساعت 22:27  توسط سید امیر عباس قدرت(B.S میکروبیولوژی) | 

 

هرگز این چهار چیز را در زندگیت نشکن:     اعتماد      قول     رابطه      قلب     چون وقتی اینا می شکنن صدا ندارن      ولی درد زیادی دارند...

۱)۱۰ میلی از رقت ۰.۱ نمونه جامد به ۱۰ میلی LST broth با غلظت دو برابر دارای دورهام, یا ۱ میلی از نمونه مایع به ۱۰ میلی LST broth با غلظت معمولى داراى دورهام, ۴۸-۲۴ ساعت در ۳۷ درجه

۲) درصورت مشاهده گاز, ۲-۱ قطره به ۱۰میلی BG broth با غلظت معمولى ۴۸-۲۴ ساعت در بن ماری ۴۵-۴۴ درجه

۳)

/ 0 نظر / 15 بازدید