باکتریهای بنزین ساز

باکتری های بنزین ساز
دانشمندان باکتری هایی را تغییر ژنتیکی داده اند تا بتوانند از زباله و ضایعات کشاورزی بنزین تهیه کنند.
به گزارش شبکه خبر به نقل از روزنامه تایمز، این باکتری ها قادرند ضایعات کشاورزی از قبیل کاه باقی مانده از درو و آسیاب گندم و یا خرده چوب وخاک اره را مبدل به نفت خام کنند.

نفتی که به کمک این باکتری ها از ضایعات کشاورزی بدست می آید با سوختن کربن کمتری تولید می کند و بنابراین کمتر از نفت معمولی آلودگی به بارمی آورد.

استفاده از باکتری های تغییر ژنی یافته برای تولید نفت از ضایعات کشاورزی در فرآیند تخمیر درست مانند بکارگیری باکتری ها برای تولید الکل اتانول است.

دانشمندان میگویند وسیله ای برای تخمیر ضایعات کشاورزی به نفت خام ساخته اند که میتواند یک بشکه نفت در هر هفته تولید کند.

اما نباید به این زودی ها انتظار داشت این طرح از نظر اقتصادی مقرون به صرفه شود و نیاز هفتگی آمریکا به 143 میلیون بشکه نفت را برطرف کند.


/ 0 نظر / 74 بازدید