میکروبیولوژی علوم تحقیقات اراک

لیست دروس کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

با سلام  به دوستان هم رشته ای

لیست دروس کارشناسی ارشد میکروبیولوژی با توجه به  اختصاصی یا اختیاری یا جبرانی و همچنین کمبود در جداول زیر امده

-تعداد کل واحد های درسی حداقل 28 و حداکثر 32می باشد

-به ازای گذزاندن هر 12 واحد جبرانی یک ترم اضافه میشود

-نمره کسب شده نباید کمتر از 12 و در هر ترم کمتر از 14 باشد

 

دروس تخصصی

 

 

نام درس

نظری

عملی

جمع

1

اکولوژی میکرواورگانیسم ها

2

-

2

2

فیزیولوژی میکرواورگانیسم ها

2

-

2

3

ژنتیک پروکاریوت ها

2

-

2

4

ویروی شناسی پیشرفته

2

-

2

5

ایمنی شناسی پیشرفته

2

-

2

6

میکروبیولوژی خاک

2

-

2

7

سمینار1

1

-

1

8

سمینار 2

1

-

1

9

پایان نامه

8

-

8

 

دروس اختیاری

 

 

نام درس

نظری

عملی

جمع

1

میکروبیولوژی اب و پساب

1

1

2

2

سموم میکروبی

2

-

2

3

انتی بیوتیک هاو مکانیسم عمل

-

-

2

4

میکروسکوپ الکترونی

-

-

2

5

بهداشت محیط زیست

-

-

2

6

میکروبیولوژی گیاهی

-

-

2

7

میکروبیولوژی دریاها

-

-

2

8

استاندارد میکروبیولوژی مواد غذایی

-

-

2

9

اپیدمیولوژی میکروبی

-

-

2

10

بیوتکنولوژی میکروبی

-

-

2

11

میکوزها و درماتوفیت ها

-

-

-

12

میکروبیولوژی صنعتی پیشرفته

 

 

2

13

کشت سلولی و بافت

1

1

2

14

مهندسی ژنتیک

2

-

2

 

دروس جبرانی

 

 

نام درس

نظری

عملی

جمع

1

باکتری 1  

2

1

3

2

باکتری 2

2

1

3

3

میکروبیولوژی عمومی 2

2

1

3

4

انگل یا پروتوزئولوژی

2

1

3

5

ایمونولوژی

2

-

2

6

میکروبیولوژی محیطی

2

1

3

7

قارچ شناسی

2

1

3

8

ویروس شناسی

2

-

2

دروس کمبود

 

 

نام درس

نظری

عملی

جمع

1

اشنایی با کامپیوتر

1

1

2

2

اشنایی با قران کریم

1

-

1

3

وصیت نامه حضرت امام(ره)

1

-

1

 

 

نویسنده : azure : ٥:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٦/٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم